dimecres, de novembre 23, 2005

33 milions d'euros per a la salut

La signatura, el passat 11 d'octubre, de l'anomenat Pacte per a la Salut al Baix Llobregat Nord, suposa un pas endavant en la millora dels serveis i la gestió sanitària als nostres municipis. Aquest acord implica la participació dels ajuntaments en la sanitat, fins ara, un àmbit reservat exclusivament a l'administració catalana. Per això, es converteix en exemple de descentralització de competències i de recursos en favor de les administracions locals. D'aquesta manera, s'afavoreix l'agilitació i la millora de la gestió, convertint-la en un servei de proximitat als ciutadans i ciutadanes.
La necessitat de resoldre la precària situació dels centres de salut i dels recursos sanitaris al Baix Nord ha estat una reclamació constant dels qui tenim responsabilitat política i també de les poblacions que, en els darrers anys, s'han vist sotmeses a un fort creixement demogràfic. Finalment, ha estat l'actual Govern de la Generalitat, amb la consellera de Salut, Marina Geli, qui ha donat resposta a aquesta demanda urgent, amb una injecció econòmica de 33 milions d'euros en els propers 3 anys. Sens dubte és una bona notícia, llargament esperada. D'aquesta inversió, 20 milions es destinaran a l'ampliació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, centre de referència d'un volum de població proper als 133.000 habitants. Els 13 milions d'euros restants s'invertiran en la millora dels centre d'atenció primària dels municipis.
La del Baix Nord, és la primera de les tres divisions territorials previstes al Baix Llobregat. Properament es crearà la del Baix Llobregat Fontsanta-Centre-L'Hospitalet-El Prat i la del Baix Llobregat Litoral. Aquesta divisió ha de transformar-se en una millora efectiva dels serveis sanitaris.